Thiết bị thí nghiệm của Rigol

 

Tại sao nhiều trường học chọn Rigol ?
Rigol không chỉ cung cấp thiết bị mà còn nội dung thí nghiệm cho lĩnh vực giáo dục đào tạo giúp sinh viên hiểu và nắm vững lý thuyết lẫn thực hành.
Các video hướng dẫn sử dụng của Rigol cung cấp một cách trực quan sinh động giúp sinh viên tự học và thực hành dễ dàng.
Rigol cung cấp giải pháp đo kiểm, giám sát và điều khiển từ xa. Ngoài ra, Rigol cam kết cung cấp giải pháp đo cơ bản đến nghiên cứu chuyên sâu cũng như thiết bị đo kiểm chất lượng hàng đầu với giá ưu đãi trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.
Lab guide cung cấp hướng dẫn cơ bản của một phòng thí nghiệm bao gồm những chỉ dẫn đo, bài thực hành và đánh giá kết quả. Nó được cung cấp miễn phí tại website hoặc liên hệ Pitek để được cung cấp hổ trợ.
Lab guide nâng cao cung cấp giải pháp đào tạo nâng cao hơn như phân tích logic, phân tích giao thức, phân tích công suất bao gồm hướng dẫn, cách thực hành và ôn tập kiến thức. Vui lòng liên hệ pitek để được cung cấp thiết bị và giải pháp cho nghiên cứu, thực hành của Rigol.