Contents

Flip book element

Máy hiện sóng kỹ thuật số Rigol DHO924S

22,500,000 VNĐ

Máy hiện sóng kỹ thuật số Rigol DHO924S

 • Hãng sản xuất: Rigol
 • Model: DHO924S
 • Băng thông : 250 MHz
 • Số kênh : 4 kênh analog , 16 kênh kỹ thuật số
 • Tích hợp kênh phát xung 25 MHz, biểu đồ Bode Plot
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Bảo hành chính hãng 12 tháng.
Đọc tiếp

Máy hiện sóng kỹ thuật số Rigol DHO924

21,500,000 VNĐ

Máy hiện sóng kỹ thuật số Rigol DHO924

 • Hãng sản xuất: Rigol
 • Model: DHO924
 • Băng thông : 250 MHz
 • Số kênh : 4 kênh analog , 16 kênh kỹ thuật số
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Bảo hành chính hãng 12 tháng.
Đọc tiếp

Máy hiện sóng kỹ thuật số Rigol DHO914S

21,000,000 VNĐ

Máy hiện sóng kỹ thuật số Rigol DHO914S

 • Hãng sản xuất: Rigol
 • Model: DHO914S
 • Băng thông : 125 MHz
 • Số kênh : 4 kênh analog , 16 kênh kỹ thuật số
 • Tích hợp kênh phát xung 25 MHz, biểu đồ Bode Plot
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Bảo hành chính hãng 12 tháng.
Đọc tiếp

Máy hiện sóng kỹ thuật số Rigol DHO802

10,000,000 VNĐ

Máy hiện sóng kỹ thuật số Rigol DHO802

 • Hãng sản xuất: Rigol
 • Model: DHO802
 • Băng thông : 70 MHz
 • Số kênh : 2 kênh + EXT
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Bảo hành chính hãng 12 tháng.
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.