SẢN PHẨM BÁN CHẠY

-16%
Original price was: 11,700,000 VNĐ.Current price is: 9,850,000 VNĐ.
-30%
Original price was: 10,000,000 VNĐ.Current price is: 6,985,000 VNĐ.
-20%
Original price was: 10,500,000 VNĐ.Current price is: 8,450,000 VNĐ.
-8%
Original price was: 15,000,000 VNĐ.Current price is: 13,850,000 VNĐ.
-11%
Original price was: 18,500,000 VNĐ.Current price is: 16,500,000 VNĐ.
-6%
Original price was: 11,500,000 VNĐ.Current price is: 10,850,000 VNĐ.
-6%
Original price was: 11,500,000 VNĐ.Current price is: 10,850,000 VNĐ.
-6%
Original price was: 72,000,000 VNĐ.Current price is: 68,000,000 VNĐ.
-7%
Original price was: 21,550,000 VNĐ.Current price is: 20,000,000 VNĐ.

MÁY HIỆN SÓNG , DAO ĐỘNG KÝ

-6%
Original price was: 11,500,000 VNĐ.Current price is: 10,850,000 VNĐ.
-6%
Original price was: 16,500,000 VNĐ.Current price is: 15,450,000 VNĐ.
-30%
Original price was: 10,000,000 VNĐ.Current price is: 6,985,000 VNĐ.
-20%
Original price was: 10,500,000 VNĐ.Current price is: 8,450,000 VNĐ.
-12%
Original price was: 15,000,000 VNĐ.Current price is: 13,250,000 VNĐ.
-8%
Original price was: 15,000,000 VNĐ.Current price is: 13,850,000 VNĐ.
-11%
Original price was: 18,500,000 VNĐ.Current price is: 16,500,000 VNĐ.
-6%
Original price was: 31,000,000 VNĐ.Current price is: 29,000,000 VNĐ.
-7%
Original price was: 28,000,000 VNĐ.Current price is: 26,100,000 VNĐ.
-7%
Original price was: 22,888,000 VNĐ.Current price is: 21,300,000 VNĐ.
-6%
Original price was: 24,500,000 VNĐ.Current price is: 23,150,000 VNĐ.
-3%
Original price was: 32,567,000 VNĐ.Current price is: 31,450,000 VNĐ.
-5%
Original price was: 36,500,000 VNĐ.Current price is: 34,850,000 VNĐ.
-4%
Original price was: 50,400,000 VNĐ.Current price is: 48,550,000 VNĐ.
-6%
Original price was: 72,000,000 VNĐ.Current price is: 68,000,000 VNĐ.
-6%
Original price was: 195,550,000 VNĐ.Current price is: 184,550,000 VNĐ.
-4%
Original price was: 245,550,000 VNĐ.Current price is: 235,550,000 VNĐ.
-3%
Original price was: 305,000,000 VNĐ.Current price is: 295,550,000 VNĐ.

MÁY PHÁT XUNG, DẠNG SÓNG, TÍN HIỆU RF

Bộ nguồn một chiều

-7%
Original price was: 7,500,000 VNĐ.Current price is: 7,000,000 VNĐ.
-7%
Original price was: 7,500,000 VNĐ.Current price is: 7,000,000 VNĐ.
-6%
Original price was: 16,000,000 VNĐ.Current price is: 15,000,000 VNĐ.
-4%
Original price was: 16,600,000 VNĐ.Current price is: 16,000,000 VNĐ.
-7%
Original price was: 21,550,000 VNĐ.Current price is: 20,000,000 VNĐ.

Máy phân tích phổ THỜI GIAN THỰC

máy đo điên đa năng + DAQ

TẢI ĐIỆN TỬ, TẢI GIẢ E-LoAD